9 thg 2, 2010

Hướng dẫn up Silverlight lên Blog

Bước 1: Đăng ký 1host free, (summerhost hay byethost) hiện nay host dùng riêng cho việc up các file silverlight (*.xap) vẫn chưa phổ biến như host cho Flash nên tạm thời xài host free đỡ ^^

Xài thêm các soft hỗ trợ việc up file lên host như CuteFPT, FlashFXP,…


Bước 2 :
Ví dụ file silverlight mà chúng ta cần up lên là Carousel 1.xap, ta sẽ tạo thêm 1 file Carousel 1.html cùng thư mục với Carousel 1.xap theo mẫu sau

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Silverlight</title>

</head>

<body>

<div align="center">

<object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%">

<param name="source" value="Carousel 1.xap"/>

<param name="background" value="white" />

<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=3.0.40624.0" style="text-decoration:none">

<img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/>

</a>

</object>

</div>

</body>

</html>

Run trang Carousel 1.html để kiểm tra kết quả.


Bước 3: Up cả 2 file xap và html vào cùng thư mục trên host, ví dụ như :

http://abcd.summerhost.info/Carousel/Carousel 1.html

http:// abcd.summerhost.info/Carousel/Carousel 1.xap


Bước 4: Chèn vào trang web hay blog của bạn đoạn code sau

<iframe src=" http://abcd.summerhost.info/Carousel/Carousel 1.html" scrolling="no" style="height: 350px; width: 500px;" align="center" frameborder="0"></iframe>

Với kích thước file silverlight là 500x350 pixel

1 nhận xét:

anhhunggame nói...

Bạn có thể hướng dẫn cách up một project siverlight có kết nối database sử dụng Webserviec với Entities được không? Mình chạy trên localhost thì kết nối database được,nhưng up lên host thi ko kết nối database được!Mạc dù là đã có up database và có thay đổi Config đầy đủ?
Cám ơn nhiều!
Hieu.

Đăng nhận xét