3 thg 4, 2011

Code PHP tách IMAGE

$htmlCode = 'Some HTML with image ';

preg_match("##i", $htmlCode, $match);

echo $match[0];

0 nhận xét:

Đăng nhận xét