26 thg 2, 2010

Sự khác nhau giữa WCF và Webservice (WS)

WS là 1 phần trong WCF. WCF đưa ra nhiều tính mềm dẻo và khả chuyển hơn cho việc phát triển dịch vụ khi đem so sánh với WS. WCF có nhiều lợi thế hơn so với WS, bảng so sánh dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa chúng

Đặc điểm

Webservice

WCF

Hosting

IIS

IIS, windows activation service, Self-hosting, Windows service

Lập trình

[WebService] attribute phải được thêm vào khi khai báo class

[ServiceContract] attribute phải được thêm vào khi khai báo class

Model

[WebMethod] attribute miêu tả Method được đưa ra cho client gọi

[OperationContract] attribute miêu tả Method được đưa ra cho client gọi

Tác vụ (Operation)

1 chiều, Request - Response

1 chiều, Request - Response, và 2 chiều (Duplex)

XML

Namespace System.Xml.serialization được sử dụng để phân tích xml

Mã hóa (Ecoding)

XML 1.0, MTOM, DIME

XML 1.0, MTOM, Binary

Transports

HTTP, TCP

HTTP, TCP, Named pipes, MSMQ,P2P

Giao thức

Bảo mật

Bảo mật, thông điệp được truyền tải 1 cách đáng tin cậy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét